Espectacles

Fitxa tècnica

Pensat per fer-lo en un espai ampli que permeti

organitzar i dinamitzar danses col·lectives.

 

60 minuts de durada

2 hores de muntatge

1 hora de desmuntatge

 

És recomanable tarima o escenari (6x4 metres).

Espai ampli, i presa de corrent a prop de l’espai

escènic amb potència mínima de 4.000W a 220V

(mai 380V)

Aparcament per a una furgoneta i accés a

l’escenari per al muntatge

© 2019 Ailàs