Espectacles

Fitxa tècnica

 

Sessions de música en directe, dirigides per dos animadors, on es compta amb la participació activa de tots participants.

 

Formats pensats per fer-los a la mateixa escola o en una biblioteca, en un espai ampli que permeti organitzar i dinamitzar danses.

 

Si cal amplificació, endoll a prop de l’espai on es realitzi l’activitat.

 

L’activitat també inclou el lliurament d’un pdf amb les lletres de les cançons, webgrafia i bibliografia complementàries.

1/3

© 2019 Ailàs